KVNW

Oops. We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.

Over KVNW

We schrijven het jaar 1899, de Nederlandse regering kondigt een drastische verhoging van de accijns op wijn aan. Als reactie daarop richten twaalf Amsterdamse en Rotterdamse wijnkopers nog datzelfde jaar de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars (CNW) op. ‘De Twaalf', zoals zij te boek staan, bundelden een jaar eerder al eens de krachten. Toen kwamen ze voor het eerst gezamenlijk in het verweer tegen een soortgelijk overheidsvoornemen, en met succes. Wijn bleek dus niet alleen te verbroederen, maar ook te versterken. Bij dit dozijn bleef het niet. Steeds meer collega's herkenden de kracht van het collectief en sloten zich spoedig aan. Na de Tweede Wereldoorlog ging de vereniging verder onder de naam Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (CVNW).

De vitaliteit die de CVNW tentoonspreidt werd bij het eerste eeuwfeest bekrachtigd, het behaagde Hare Majesteit Koningin Beatrix om ons in 1999 vanwege het 100-jarig bestaan het predikaat ‘Koninklijk' te verlenen. Sinds dat moment is onze naam omgedoopt naar Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). Het  uitgangspunt van belangenbehartiging is sinds oprichting, nu ruim 110 jaar geleden, ongewijzigd gebleven. Ook worden nog altijd in het oog springende resultaten geboekt. Nog maar enkele jaren geleden bijvoorbeeld vorderde de vereniging met succes honderden miljoenen aan teveel betaalde accijns terug.

Bij KVNW staat de K niet alleen voor Koninklijk, maar ook voor kracht en kwaliteit. Want dankzij onze leden worden we steeds sterker, we zien de toekomst van de vereniging dan ook met vertrouwen tegemoet.

Elke wijnhandelaar wil en moet zich kunnen onderscheiden. De veranderende wet- en regelgeving, toenemende verwachtingen en eisen van afnemers op het gebied van onder andere duurzaamheid en kwaliteit in het verlengde van zich kritisch opstellende consumenten spelen hierbij een belangrijke rol. Certificering door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het voeren van het daarbij behorende keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar leveren aan dit streven een belangrijke bijdrage. De voorwaarden waaraan een lid moet voldoen om het recht te verkrijgen de titel “KVNW Register Wijnhandelaar” te mogen voeren betreffen: Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid Werkgelegenheid en verhouding tussen werkgever en werknemer Opleiding, onderwijs en ontwikkeling personeel Bescherming gezondheid en veiligheid klanten en consumenten Inkoopvoorwaarden Naleving en klachtenafhandeling Transparantie en eerlijke communicatie Privacy klant en consument Milieu, afvalverwerking, energie en water Transport en logistiek Administratieve bedrijfsvoering en verantwoording afleggen Stakeholders en ketenbeheer